Christian Denominations 2024

Metropolis of Serrai and Nigrita - Orthodox Church of Greece 2024

Metropolis of Serrai and Nigrita       (1)     (2)       (3)
Holy Metropolitan Church of Pamegiston Taxiarchon      (1)    (2)     (3)    (4)    360
Churches      (1)    (2)

Metropolitan Theologos    (1)    (2)    (3)

Comments