Christian Denominations 2024

Metropolis of Poliana and Kilkis - Orthodox Church of Greece 2024

Metropolis of Poliana and Kilkis       (1)     (2)       (3)
Metropolitan Church of Transfiguration of the Savior, Kilkis      (1)    (2)     (3)    (4)    360
Churches      (1)    (2)


Metropolitan Bartholomeos     (1)    (2)    (3)

Comments