Christian Denominations 2024

Metropolis of Kassandreia - Orthodox Church of Greece 2024

Metropolis of Kassandreia       (1)     (2)       (3)
Metropolitan Church of St. Nicholas, Polygyros     (1)    (2)     (3)    (4)     360
Churches    (1)     (2)

Metropolitan Nikodimos     (1)     (2)       (3)

Comments