Christian Denominations 2024

Metropolis of Goumenissa, Axioupolis and Polykastro - Orthodox Church of Greece 2024

Metropolis of Goumenissa, Axioupolis and Polykastro        (1)     (2)       (3)
Churches      (1)    (2)

Metropolitan Dimitrios     (1)    (2)    (3)

Comments