Christian Denominations 2024

Orthodox Vinnytsia-Bar Diocese 2023

Vinnytsia-Bar Diocese      (1)    (2)     (3)
Transfiguration Cathedral, Vinnytsia     (1)    (2)     (3)    (4)     360
Churches     (1)    (2)
 
Metropolitan Simeon      (1)      (2)      (3)

Comments