Christian Denominations 2024

Orthodox Metropolis of Trimithou - Church of Cyprus 2023

Holy Metropolis of Trimithou    (1)     (2)     (3)
Metropolitan Church of Panagia Evangelistria, Trimithou      (1)    (2)     (3)    (4)     360
Parishes     (1)     Monasteries     (1)
 
Metropolitan Varnavas      (1)    (2)     (3)

Comments