Christian Denominations 2024

Metropolis of Patrai 2023

Metropolitan Church of Evangelistria, Patras     (1)    (2)     (3)    (4)     360
Cathedral of Saint Andrew, Patras     (1)    (2)     (3)    (4)     360
Churches     (1)    (2)
Parish of the Holy Church of Agios Nektariou Patras
Panagia Alexiotissa Parish of Patras
Parish of Agia Barbara
Pantokrator Parish
Parish Church of Agios Nikolaos of Patras
I.N. Agios Andreou Eglikados, Patras
The Parish of I. N. Agios Andreas Eglykados
IN Agia Irini Riganokampou
I.N.Osiou Ioakeim Outside Agia Patras
Holy Church of Agios Charalambous - Krya Iteon
Holy Church of Agios Charalambos Tsoukaleikos
Holy Trinity Church of Patras
Holy Church of Agia Irini Patras
Metropolitan Chrysostomos      (1)      (2)      (3)
Bishop Chrysanthos, Bishop of Kernitsa     (1)    (2)     (3)

Comments