Christian Denominations 2024

Syriac Catholic Patriarchal Exarchate of Turkey 2022

Syriac Catholic Patriarchal Exarchate of Turkey النيابة البطريركية للسريان الكاثوليك في تركيا
Syriac Catholic Church in Istanbul
 

Comments