Christian Denominations 2024

Metropolitans of the Church of Poland 2021

Metropolitans of the Church of Poland
1.    George (Jaroszewski) of Warsaw and all Poland (1921 - 1923)
2.    Dionsius (Waledynski) (1923 - 1947)
3.    Tymoteusz (Timothy) of Bialystok-Gdansk (Locum Tenens) (1947 - 1951)
4.    Makary (Macarius) 1951 - 1959
5.    Tymoteusz of Bialystok-Gdansk (Locum Tenens) (1959 - 1961)
6.    Tymoteusz (1961 - 1962)
7.    Jerzy (Korenistow) of Lódz-Poznan (Locum Tenens) (1962 - 1965)
8.    Stefan (Rudyk) (1965 - 1969)
9.    Jerzy (Korenistow) of Lódz-Poznan (Locum Tenens) (1969 - 1970)
10.  Basil (Doroszkiewicz) (1970 - 1998))
11.  Sawa (Hrycuniak) (1998 - Present)  

Comments